Shopping cart

Your cart is currently empty

GENERAL TERMS & CONDITIONS

ART. 1 ALGEMEEN

1.1 De website www.charlesconceptstore.be wordt beheerd door Charles conceptstore met als BTW nr. BE 0639 889 303 gevestigd te Dorp 26 b 1, 2360 Oud-turnhout, België en hierna de “online shop Charles conceptstore” of “verkoper” genoemd. U kan ons steeds bereiken op [email protected] of tijdens de kantooruren op +32 14 89 08 09.

1.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "klant" of "koper" genoemd. Indien u deze website bezoekt of er een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Wij aanvaarden geen bijkomende of andere voorwaarden van de klant, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Let op, de voorwaarden kunnen wijzigen, in de loop der tijd. Lees ze dus steeds aandachtig, want ze kunnen nieuwe rechten en plichten bevatten.

1.4 In onze privacy verklaring vindt u informatie over hoe Charles conceptstore uw gegevens zal gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verbindt u zich ook aan onze privacyverklaring.

 

 

ART. 2 BESTELLING

2.1 De online shop Charles conceptstore verkoopt enkel aan particulieren. Dit betekent dat als de koper een persoon is die items koopt voor niet-eigen gebruik (bv doorverkoop of om handel te drijven) dat hij/zij geen order kan plaatsen en de verkoper hem/haar geen producten kunnen verkopen.

2.2 Een overeenkomst komt geldig tot stand na het uitvoeren van een geldige betaling via het betaalplatform van de webshop ofwel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Door een bestelling te plaatsen, gaat de koper uitdrukkelijk akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring en het retourbeleid.

Onmiddellijk na de bestelling krijgt de verkoper via email een orderbevestiging. Indien u deze niet zou ontvangen hebben, kan hij/zij deze opvragen bij [email protected].

2.3 De verkoper heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de productinformatie, kleuren, details en omschrijvingen van de items zo nauwkeurig mogelijk zijn. Echter, let wel op dat het beeld en de kleurkwaliteit kan variëren afhankelijk van het scherm waarop ze geconsulteerd worden. De verkoper kan niet garanderen dat een scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft. Elk product wordt gedocumenteerd met een productomschrijving (kleur, maat, soort product, etc.) en digitale foto's.

2.4 De vermelde prijzen zijn per stuk en inclusief BTW (21%). De verzendkosten zijn niet inbegrepen, meer hierover in artikel 4. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op de website en bestelling. Zij kunnen in de loop van het seizoen onderhevig zijn aan wijzigingen. Indien na de bestelling items worden afgeprijsd of acties van toepassing zijn, kan de koper geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil of de verkoop ontbinden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

2.5 De voorraad vermeld op de website is indicatief en de loutere voorraadvermelding kan geen rechten of plichten doen ontstaan voor de verkoper, welke zijn uiterste best doet om de voorraadvermelding correct te laten verlopen. In het onverhoopte geval dat het bestelde product niet meer op voorraad is, zal dit direct meegedeeld worden aan de koper en wordt de koop-verkoop kosteloos ontbonden bij gebrek aan voorwerp.

2.6 De verkoper kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. Deze kan (typografische) fouten en onnauwkeurigheden bevatten m.b.t. het product, prijs, … en voorraad. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. De verkoper heeft het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie. Indien prijzen, kortingen, product-informatie niet correct weergegeven zouden zijn op de website of indien deze verkeerd opgenomen werden in de afrekening behoudt de verkoper eveneens het recht om een bestelling kosteloos te wijzigen of te annuleren. Uiteraard wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en kan hij/zij kosteloos afzien van de aankoop.

2.7 Elke partij heeft het recht een koop te annuleren in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij op deze voorwaarden. Dit betekent bv. dat de een koop geannuleerd kan worden als de koper geen consument is of indien uw betaling onrechtmatig is, of blijkt te zijn.

2.8 Artikelen die aangeboden worden aan een gereduceerde prijs worden niet teruggenomen.
Hier geldt ook geen cashback, noch winkelkrediet.

 

ART.3 BETALINGEN

Nadat de koper de bestelling geplaatst heeft, wordt hij/zij verwezen naar een veilige betaalpagina op de verkopers website met het verzoek zijn/haar bestelling te betalen.

De verkoper accepteert Visa, MasterCard, Maestro debet- en kredietkaarten, Bancontact, Paypal en bank overschrijving.

De koper ontvangt een orderbevestiging op zijn/haar scherm en per e-mail zodra de betaling voldaan is.

Met de betaling van de bestelling geeft de koper aan KBC (Havenlaan 2, B-1080, Brussel, België) de toelating om zijn/haar financiële gegevens veilig te bewaren.

In geval van terugbetaling zal de verkoper de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van de creditcard van de koper of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

 

 

ART.4 LEVERING EN VERZENDING

4.1 De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en van zodra de rekening van de verkoper gecrediteerd wordt. Indien items onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege en kosteloos ontbonden. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

4.2 De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. De verkoper streeft ernaar het order binnen 1 à 2 werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden naar de koper. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorspelbare vertragingen.

4.3 De leveringen worden in onderaanneming uitgevoerd door B-post.

4.4 Aan de leveringsplicht van de verkoper is voldaan van zodra zij het bewijs kan voorleggen dat het pakket werd overgedragen aan B-post.

4.5 Het pakket wordt geleverd op risico van de klant, naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

In geval dat B-post het pakket zou verliezen of beschadigd zou zijn, dient de koper zich te wenden tot B-post.

4.6 De verzendingskost valt steeds ten laste van de koper en is afhankelijk van het land van de bestemming. Het bedrag vindt u terug in punt 4.7. De geldige tarieven zijn deze vermeld in de algemene voorwaarden op moment van bestelling. Opgelet, gelieve bij elke bestelling de tarieven te consulteren, want ze kunnen éénzijdig door de verkoper aangepast worden en zijn bindend voor de klant van zodra de wijziging opgenomen is in de algemene voorwaarden.

4.7 De tarieven voor leveringen zijn:

  • Verzendkosten in België bedragen 6.50 Euro, gratis verzending vanaf 200 euro
  • Verzendkosten in Nederland bedragen 11 Euro
  • Verzendkosten in Luxemburg bedragen 11 Euro
  • Verzendkosten in Frankrijk bedragen 11 Euro
  • Verzendkosten in Duitsland bedragen 11 Euro
  • Verzendkosten in Spanje bedragen 11 Euro
  • Verzendkosten in Denemarken bedragen 11 Euro
  • Verzendkosten in Zweden bedragen 11 Euro

Bestellingen worden afgeleverd op het door de klant aangegeven adres.

 

Uitzondering hierop zijn artikelen die aan reductietarief aangeboden worden.
Hier zal wel een transportkost aangerekend worden.

 

 

 

ART. 5 HET RECHT UW BESTELLING TE RETOURNEREN OF UW BESTELLING TE HERROEPEN

5.1 De koper heeft recht af te zien van de aangekochte items binnen de 14 werkdagen die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor.

Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer geaccepteerd of terugbetaald. De koper zal hiervan per e-mail op de hoogte gesteld worden. Indien het pakket onrechtmatig teruggezonden werd, kan de koper het pakket terugbekomen enkel na storting van de verzendingskost.

5.2 Het terugzenden gebeurt op risico en kosten van de koper. De verkoper zal dus niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn. Het is aan de koper te bewijzen dat het pakket ons geleverd werd. Indien het pakket beschadigd geleverd werd, zal de verkoper onmiddellijk een email versturen naar de koper, zodat zij hiervoor niet kan aansprakelijk gesteld worden.

5.3 De retour wordt geaccepteerd, mits naleving van volgende voorwaarden:

Elk item is strikt ongebruikt/ongedragen/ongewassen en in volledig onbeschadigde toestand. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking.

De klant kan hun recht om een item te herroepen uitoefenen door een email te sturen naar [email protected]. Volgende informatie moet vermeld worden: bestelnummer, datum van bestelling, adres en producten (inclusief de naam, kleur en grootte van elk artikel) en hoeveelheid.

De bestelling moet worden verzonden naar het volgende adres: Dorp 26 b 1, 2360 Oud-turnhout, België.

 

ART. 6 KLACHTEN OF BETWISTINGEN

6.1 Klachten of betwistingen dienen onmiddellijk na levering gemeld te worden via e-mail [email protected] en uiterlijk binnen de 14 dagen na levering.

6.2 In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen indien het item voorradig is. Indien de items voor de gegronde klacht niet geruild kunnen worden zullen zij terugbetaald worden inclusief de verzendingskosten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de niet-conforme bestelling.

6.3 Opgelet de voorwaarden van artikel 5.3 moeten nageleefd zijn om in aanmerking te komen voor een gegronde klacht.

 

ART. 7 INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Alle inhoud (beelden, tekst, merknamen,…) van Charles conceptstore is beschermd door auteursrecht en merkrecht.

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Charles conceptstore.

 

ART. 8 TOEPASBAAR RECHT - RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

8.1 Deze overeenkomst tussen de koper en Charles conceptstore wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Antwerpen hebben alleen de rechterlijke bevoegdheid.

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht (geldig en afdwingbaar).ART. 9 PRIVACYVERKLARING

9.1 Charles conceptstore hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden i.h.k.v. deze webshop. (bv klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).

9.2 De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Charles conceptstore, Dorp 26 b 1, 2360 Oud-turnhout, +32 14 89 08 09 of [email protected].

9.3 Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermeldt Charles conceptstore hier aan wie).

9.4 Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Charles conceptstore, Dorp 26 b 1, 2360 Oud-turnhout, +32 14 89 08 09 of [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

9.5 Charles conceptstore kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.ART. 10 HET GEBRUIK VAN COOKIES

10.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

← Return to the back office    Free shipping above €200,- Hide